, , ,

تور زمینی آنتالیا نوروز98

تور زمینی آنتالیا نوروز98

اتوبوس توریستی 44 نفره

راهنما، بیمه مسافرتی

و یک گشت نیمروز شهری بدون نهار در آنتالیا

هتل 4 ستاره nergos و larahadrianus

خدمات all

10 روزه 5 شب اقامت :1.930.000تومان

12 روزه 7 شب اقامت:2.430.000تومان

15روزه 10 شب اقامت 3.170.000تومان

هتل 5 ستاره glam0ur resort

خدمات uall

10 روزه 5 شب اقامت :2.460.000تومان

12روزه 7 شب اقامت:3.140.000تومان

15 روزه 10 شب اقامت :4.140.000تومان

با آناسیر از تعطیلات نوروزی لذت ببرید