, , ,

تور زمینی نخجوان زمینی نوروز 98

تور زمینی نخجوان نوروز 98

28 اسفند 97

2 فروردین 98

5 فروردین 98

8 فروردین 98

11 فروردین 98

ساعت رفت 21:00 – برگشت ساعت 11 از هتل

هتل 3 ستاره گرند  – هتل 5 ستاره تبریز  – هتل 5 ستاره دوزداغ

سه شب اقامت با: صبحانه، ناهار، شام

رفت و برگشت با اتوبوس

25 نفره وی ای پی تخت شو

ترانسفر مرز به مرز

گشت شهری

راهنمای محلی

با آناسیر نوروز را متفاوت تر جشن بگیرید