, , ,

تور مسابقات فرمول یک باکو

تور مسابقات فرمول یک باکو با پرواز ایران ایر

شروع نرخ 2.995

3 شب و 4 روز

هتل، بیمه، ترنسفر و یک گشت شهری

از تاریخ 5 تا 9 اردیبهشت

با آناسیر اسوده خاطر سفر کنید