, , ,

وان ترکیه تعطیلات بهمن ماه

وان ترکیه تعطیلات بهمن ماه

18 بهمن به 22 بمهن

3شب اقامت در هتل با: صبحانه

رفت و برگشت با اتوبوس وی ای پی 25نفره و تخت تا شو

ترانسفر مرز به مرز

راهنمای فارسی زبان

بیمه مسافرتی

شروع قیمت 920.000 تومان

با آناسیر همیشه در حال سفر کردن باشید