تاریخ نمایشگاه های استانبول سال 2017

تاریخ نمایشگاه های استانبول سال 2017

 

 

 

 

 

نمایشگاه صنایع ریسندگی ونخ - 6 نمایشگاه مبلمان -1 تویاپ استانبول تویاپ استانبول
ULUSLARARASI IPLIK FURAI ISMOB –ISTANBUL MOBILYA FUARI
02.02.2017/05.02.2017 10.01.2017/15.01.2017
نمایشگاه درب و پنجره -7 نمایشگاه توریسیم و هتلداری -2 تویاپ استانبول تویاپ استانبول
AVRASYA PENCERE FUARI EMIIT 2017
08.03.2017/11.03.2017 26.01.2017/29.01.2017
8 نمایشگاه پنجره و شیشه و لوازم جانبی نمایشگاه صنایع بافندگی -3 تویاپ استانبول تویاپ استانبول
AVRASYA CAM FURARI KNITTINGTECH2017
08.03.2017/11.03.2017 02.02.2017/05.02.2017
9 نمایشگاه صنایع محیط زیست وبازیافت نمایشگاه لوازم تحریر -4 تویاپ استانبول تویاپ استانبول
REW ISTANBUL 2017 ISTANBUL KIRTASIYE
16.03.2017/19.03.2017 22.02.2017/26.02.2017
10 نمایشگاه امنیت و سلامت کار نمایشگاه آشپزی بین المللی -5 تویاپ استانبول تویاپ استانبول
ISG AVRASYA 2017 ULUSLARARASI ISTANBUL MUTFAK
16.03.2017/19.03.2017 02.02.2017/05.02.2017

 

16 - لناپو دیلک و برد هاگشیامن 11 نمایشگاه لوازم خانگی تویاپ استانبول تویاپ استانبول
AVRASYA KAPI IDEAL HOME
08.03.2017/11.03.2017 23.03.2017/26.03.2017
17 نمایشگاه تولید اتومبیل و لوازم یدکی 12 نمایشگاه لوازم پزشکی تویاپ استانبول تویاپ استانبول
AUTOMECHANIKA ISTANBUL EXPOMED EURASIA
30.03.2017/02.04.2017
18 نمایشگاه اتومبیل 13 نمایشگاه لوازم آزمایشگاهی
تویاپ استانبول تویاپ استانبول
AUTO SHOW LABTECHMED ISTANBUL
21.04.2017/30.04.2017 30.02.2017/02.04.2017
19 نمایشگاه مواد غذائی 14 نمایشگاه نفت و گاز تویاپ استانبول تویاپ استانبول
WORLD FOOD PETROLEUM ISTANBUL
07.09.2017/10.09.2017 30.03.2017/02.04.2017
20 نمایشگاه لوازم ورزشی 15 نمایشگاه گاز و نیرو تویاپ استانبول تویاپ استانبول
SPOR VE AKTIF YASAM FUARI GAS & POWER NETWORK
14.09.2017/17.09.2017 30.03.2017/02.04.2017

تورهای داخلی