, ,

تور مسکو سن پترزبورگ ویژه شبهای سفید

مسکو-پایتخت-روسیه.jpg" alt="" width="720" height="436" srcset="https://anaseir.com/wp-content/uploads/2019/04/مسکو-پایتخت-روسیه.jpg 720w, https://anaseir.com/wp-content/uploads/2019/04/مسکو-پایتخت-روسیه-300x182.jpg 300w, https://anaseir.com/wp-content/uploads/2019/04/مسکو-پایتخت-روسیه-705x427.jpg 705w, https://anaseir.com/wp-content/uploads/2019/04/مسکو-پایتخت-روسیه-450x273.jpg 450w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />

مسکو سن پترز بورگ

ویژه شبهای سفید

با پرواز ایر فولوت

یک گشت شهری در مسکو 

و یک گشت شهری در سن پترز بورگ

3شب مسکو 4شب سن پترز بورگ

تاریخ رفت 12 خرداد

تاریخ برگشت 19 خرداد

ساعت رفت 3:30

ساعت برگشت 21:05

هتل همراه با صبحانه

قیمت 9.495.000تومان

با اناسیر لوکس سفر کنید