SHIRAZ – تور شیراز

در افسانه ها آمده است كه شيراز فرزند تهمورس (از پادشاهان سلسله پيشداديان) شهر شيراز را تأسيس كرد و نام خود را بدان بخشيد. به روايتي ديگر، نام اين ديار، “شهرراز” بوده كه به اختصار شهر از و شيراز خوانده شده است.

 

در حالي كه بر اساس تحقيقات “تدسكو” شيراز به معناي مركز انگور خوب است، “ابن حوقل”، جغرافي دان مسلمان قرن چهارم هجري، علت نامگذاري شيراز شباهت اين سرزمين به اندرون شير مي داند، چرا كه به قول او عموما” خواربار نواحي ديگر بدانجا حمل مي شد و از آنجا چيزي به جايي نمي بردند. و بالاخره بنا به نوشته كتاب “صورالاقاليم”، از جهت وجود دام هاي بسيار در دشت شيراز، آنجا را “شيرساز” ناميده اند.باري، بيش از هر چيز نام زيبا و سحرانگيز شيراز كه واژه اي فارسي است، بهترين گواه بر اين باور است كه برخلاف پندار پاره اي از جغرافي دانان مسلمان، تأسيس اين شهر به قرن ها قبل از ورود اسلام به ايران باز مي گردد، شيراز، هم اكنون نيز در محل تقاطع مهمترين راه هاي ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب كشور است و اين موقعيت در ادوار قبل از اسلام شاخص تر بوده، چرا كه در عهد هخامنشيان، شيراز بر سر راه شوش (پايتخت هخامنشي) به تخت جمشيد و پاسارگاد بوده و در عهد ساسانيان راه ارتباطي شهرهاي بسيار مهمي چون بيشابور و گور با استخر، از جلگه شيراز مي گذشت. در نتيجه مسلم است كه چنين محل حاصلخيز و خوش آب و هوايي كه در تقاطع مسيرهاي مهمي كه برشمرده شد، قرار داشته، هرگز خالي از آبادي و سكنه نبوده است. وجود آثار قديمي مانند قصر ابونصر در حوالي شيراز كه قدمت آن به دوره اشكانيان مي رسد و نقوش برجسته برم دلك، (در چندكيلومتري شرق قصر ابونصر) كه از آثار دوره ساساني است و قلعه بزرگ بندر (فهندر، پهندر، قهندز، كهندژ) در سمت شرق تنگ سعدي و چند نقش برجسته در دهكده گويم در چهار فرسنگي شمال غرب شيراز و همچنين پيدا شدن سكه هايي در ضمن حفاري هاي قصر ابونصر، كه بر آنها با خط پهلوي نام شيراز نقش بسته است، جملگي بر وجود شهر يا بلوكي به نام شيراز، در همين محل در دوران قبل از اسلام دلالت دارد.

علاوه بر آنچه گفته شد، كاوش هاي باستان شناسي در تخت جمشيد، به سرپرستي كامرون در سال 1314 ه.ش، به پيدايش خشت نبشته هايي انجاميد كه بر روي چند فقره از آنها نام شيراز مشخص بود. بدين ترتيب مي توان احتمال داد، اين وادي كه در عهد رونق تخت جمشيد، آبادي كوچكي بيش نبوده است، بعد از انهدام پايتخت هخامنشيان، سمندروار از دل خاكستر آن ديار برپا خاسته است.

فرهنگ مردم شیراز

مردم شیراز به میهمان نوازی مشهور هستند .البته بعضی به شوخی می گویند این میهمان نوازی از دوره حاج ابراهیم خان کلانتر بر سر مردم افتاده است.زمانی که لطفعلی خان زند برای جنگ با آقامحمدخان قاجار به اطراف شیراز می رود بعد از یک نبرد طاقت فرسا لطفعلی خان برای تجدیدقوا به شیراز می آید که متوجه می شود حاج ابراهیم خان کلانتر در را به رویش بسته و مجبور می شود به کرمان رفته و در آنجا بعد از چند ماه محاصره توسط آقامحمد خان قاجار به قتل می رسد.روی همین حساب بعضی ازمردم اعتقاد دارند که شیرازیها خوش استقبال وبد بدرقه هستند.مردم شیراز برعکس اصفهانی ها که حسابگر هستند ،بیشتر اوقات خود را به تفریح وسرگرمی می پردازند.کمتر به فکر عاقبت اندیشی وپس انداز هستند .این هم از جمله ضرب المثلهای شیرازیها است که صد تومان در می آورند ودویست تومان می خورند ،ویا عاشق یک سایه درختی و یک زیر اندازویک قلیان هستند .البته ناگفته نماند که از نظر فرهنگ و.دانش اگر بیشتر از جاهای دیگر نباشد کمتر نیستند.شیراز به برکت بزرگانی همچون ملاصدرا ،حافظ وسعدی از لحاظ ادب وفرهنگ وبه برکت وجود شاهچراغ از بار مذهبی بالایی برخوردار هستند .شیراز به دارالعلم وشهرراز معروف است.در قرن 13میلادی شیراز مرکزی پیشرو در علم وهنر بود .به خاطر تشویق حاکمان و وجود دانشمندان وهنرمندان این شهر توسط جغرافی دانان قدیمی دارالعلم نامیده می شد.

تاریخچه شیراز

شیراز در اسناد تاریخی “شیرازیس””تیرازیس” وشیراز نام برده شده است.قبل از اسلام شیراز قلعه ای بوده که در محل قلعه ابونصر قرار داشت.قدمت آن به دوران ساسانی وپیش از آن بر می گردد.در دوران بنی امیه این شهر به محل فعلی منتقل وبه بهای اضمحلال استخر پایتخت قدیمی استان فارس رونق می گیرد.شیراز در دوران صفاریان ،آل بویه وزندیه پایتخت ایران بود.شیراز تا قبل از احداث راه آهن مسیر راههای تجاری داخل ایران به بنادر جنوب مانند بندر بوشهر قرار داشت ،اما با ایجاد راه آهن این نقش کمتر شد.