برنامه سفر تور آفریقای جنوبی

 

4 شب اقامت در كيپ تان :
روز اول : ورود به كيپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت
و گشت كشتي جهت بازديد از جزيره فوك هاي دريايي سپس حركت به سمت منطقه Hout Bay روز دوم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي تور تمام روز منطقه
و منطقه كيپ پوينت ، بازديد از دماغه اميد نيك ، مزرعه شتر مرغهاي آفريقايي ، محل تجمع پنگوئن هاي مخصوص آفريقايي ( پنگوئن هاي Cape Peninsula
منطقه گرمسيري.(
سپس حركت به Table Mountain ، روز سوم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت نيم روز شهر كيپ تان (استاديوم فوتبال جام جهاني ، منطقه بوك آپ
مسافرين راسا به هتل باز مي گردند، ، V&A Waterfront در ادامه حركت به سمت مركز خريد Signal hills سمت
و در ادامه عزيمت به شهر و kirstenbosch gardens روز چهارم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت هليكوپتربر فراز شهر كيپ تان و سپس بازديد از
Canal Walk مزارع انگور ، تست پنير ، و …. سپس بازگشت به مركز خريد Stellenbosch منطقه زيباي
روز پنجم : صرف صبحانه در هتل، تحويل اتاق و حركت بسمت فرودگاه جهت ترك كيپ تان به مقصد دوربان
3 شب اقامت در دوربان :
روزپنجم : ورود به فرودگاه دوربان و ترانسفر به سمت هتل وتحويل اتاق و استراحت ،
كه uShaka Marine World روزششم : صرف صبحانه در هتل، گشت نيمروز شهري شامل بازديد از شهر دوربان، استاديوم موسي مابيدا و نهايتا بازديد از
شامل دو قسمت بازديد از پنجمين اكواريوم بزرگ جهان و پارك آبي همراه با سرسره و وسايل ديگر تفريحات آبي مي باشد. بازگشت به هتل و صرف شام در هتل.
روزهفتم : صرف صبحانه در هتل، روز آزاد جهت استفاده از سواحل زيباي شهر دوربان و يا خريد در بزرگترين مركز خريد كشور آفريقا و سومين مركز خريد بزرگ
Gateway . قاره آفريقا به وسعت 220000 متر مربع به نام
روزهشتم : صرف صبحانه درهتل ، تحويل اتاق ها و ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزيمت به ژوهانسبورگ.
2 شب اقامت در سان سيتي:
روزهشتم : ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ و عزيمت به سمت سان سيتي به صورت زميني در مسير بازديد از پارك شيرهاي سفيد آفريقايي و سپس ادامه مسير به
سمت هتل سان سيتي. تحويل اتاق و استراحت.
روزنهم : صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفريحات ريزورت سان سيتي استفاده از پارك آبي جهت ميهمانان هتل هاي سان سيتي رايگان مي باشد.
قابل تهيه مي باشد. Entertainment Center بليط ساير تفريحات سان سيتي در
روز دهم : صرف صبحانه در هتل ، تخليه اتاق و حركت به سمت هتل در پارك جنگلي به صورت زميني ( در حدود نيم ساعت )
2 شب اقامت در پارك جنگلي (پيلانزبرگ دومين پارك جنگلي حفاظت شده ملي آفريقاي جنوبي ميباشد)
16 (بمدت 3 ساعت) ، سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت منوي : روز دهم : ورود به هتل پارك جنگلي و تحويل اتاق ، اجراي گشت سافاري در ساعت 30
انتخابي.
روزيازدهم : بيداري در ساعت 05:00 صبح و اجراي گشت دوم سافاري 05:30 صبح با اتومبيل هاي مخصوص سافاري (بمدت 3 ساعت ) ، بازگشت به هتل و صرف
صبحانه در هتل ، روز آزاد صرف نهار و شام در هتل به صورت منوي انتخابي.
روزدوازدهم : صرف صبحانه در هتل ، تحويل اتاق ها در ساعت 9 صبح و حركت به سمت ژوهانسبورگ بصورت زميني، در مسير بازديد از دهكده فرهنگي لسدي و
آشناي با نحوه زندگي و شو مربوط به اقوام قديمي آفريقاي جنوبي، سپس ترانسفر بسمت ژوهانسبورگ.
2 شب اقامت در ژوهانسبورگ :
روز دوازدهم: ورود به ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و تحويل اتاق و استراحت ، در ادامه مسافرين مي توانند با همراهي راهنماي تور از ميدان ماندلاو
سندتان سنتر بازديد نمايند .
بعدازظهر بازديد از مسجد ترك هاي مقيم Church Sq., Union Building, روز سيزدهم : صرف صبحانه در هتل، بازديد از شهر پرتوريا شامل
ژوهانسبورگ ( مسجد نظاميه ) و صرف ناهار در رستوران تركيه اي ( هزينه ناهار به عهده مسافرين مي باشد ) سپس حركت بسمت مركز صنايع دستي
بازگشت به هتل در ساعت 17:00 و استراحت Cambanos
روز چهاردهم : صرف صبحانه در هتل، تخليه اتاق و حركت بسمت فرودگاه ژوهانسبورگ و بازگشت به ايران.

تور آفریقای جنوبی

یونان بهترین قیمت

تور آفریقای جنوبی

بهترین قیمت تور یونان بدون ویزا

آژانس هواپیمایی آنا سیر

02188501640